Grupa Sportowa

Grupa Sportowa

Adresowana jest głównie dla dzieci z klas 2-6 szkół podstawowych oraz 1-3 gimnazjum, zarówno dziewcząt jak i chłopców. Zajęcia z dziećmi prowadzone są pod kątem sportowego, wyczynowego Judo, mają na celu wyselekcjonowanie i trening przyszłych zawodników tej dyscypliny sportu. Nadawanie kolejnych stopni szkoleniowych (pasów) odbywa się zgodnie ze sportowym regulaminem Polskiego Związku Judo, aby uzyskać promocję zawodnik musi spełnić wymagania czasowe, techniczne i sportowe (udział w zawodach i obozach sportowych).

Zapraszamy do kontaktu z recepcją klubu lub trenerem koordynatorem judo.

Skip to content